พัชรสปา นวดเพื่อสุขภาพ บริการรับตกแต่งร้านสปา และร้านนวดแผนไทย Interior Design for Massage and Spa  โดยเน้นความสะดวกในเรื่องสถานที่และความสะอาดตามมาตรฐานสปา  บรรยากาศแบบไทย ตรงตามใจและความต้องการของลูกค้า อุปกรณ์ตกแต่ง  วัสดุน็อคดาวน์  สามารถถอดชิ้นส่วนประกอบ  ง่ายต่อการขนย้าย